Gå til hovedindhold

Sprogklasser

Vi er af den opfattelse, at sprogklassebørn skal dannes og uddannes til at agere i det samme samfund som alle andre skolebørn. Mangfoldigheden af bidrag til samfundsfællesskabet ser vi som en stor styrke. Det store billede bliver simpelt hen mere interessant, når det har mange facetter. Derfor arbejder vi bevidst ift. anerkendelse af sprogklasseelevernes kulturelle baggrund.

For at kunne levendegøre og bringe disse værdier i spil i skolens dagligdag, arbejder vi med, at udslusningsprocessen til alemområdet sættes i gang så hurtigt som muligt, dog kun hvor det giver mening for det enkelte barn.

 

Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i kulturundervisning, dansk og matematik samt bevægelse. Indholdet dækker mange elementer, som tilsammen udgør elevernes skolehverdag, bl.a. tager klasserne regelmæssigt på ture ”ud i samfundet” for netop at lære dansk kultur at kende.

DSCF3112 DSCF3157